Tekst Vormgeving

In dit gedeelte gaan we bekijken hoe u eenvoudig hoofdingen, paragraven,... kan maken in html.
Wanneer u een titel wil plaatsen kan u dit best doen door deze tussen <h1> .. </h1> , <h2> .. </h2> -tags te plaatsen, waarbij H1 het hoogste (grootste, belangrijkste) hoofding is en H3 bv. de kleinste:

...
<body>
<h1>Titel</h1>
..
</body>

 


<p> .. </p>
Het P-element is niet altijd nodig om uw lopende tekst tussen te plaatsen, maar het zal er voor zorgen dat die tekst in een paragraaf komt te staan. Hierdoor komt er meestal een kleine witruimte voor en na de paragraaf, wat de tekst makkelijker leesbaar maakt.

...
<body>
<h1>Titel</h1>
<p> Hier komt de tekst van de pagina. </p>
..
</body>

 


<p align='..' > .. </p>
Door het ALIGN-atribuut aan P toe te voegen is het mogelijk om bepaalde tekst recht, links of gecentreerd uit te lijnen.
De volgende waarden zijn mogelijk bij align:

 • left (tekst staat links)
 • right (tekst staat rechts)
 • center (tekst staat in het midden)
 • justify (tekst wordt verspreid over de hele breedte)

...
<body>
<h1>Titel</h1>
<p align='center'> Hier komt de tekst van de pagina. </p>
..
</body> 

  

 


<center> .. </center>
Het <center>-element zal ervoor zorgen dat de tekst ertussen gecentreerd wordt.

 ...
<body>
<h1>Titel</h1>
<p> <center>Hier komt de tekst van de pagina. </center></p>
..
</body>

  


<b> .. </b> / <u> .. </u> / <i> .. <i>

 • Het B-element zal de tekst ertussen in het vet plaatsen.
 • Het U-element zal de tekst ertussen onderlijnen.
 • Het I-element zal de tekst ertussen schuin plaatsen.

...
<body>
<h1>Titel</h1>
<p> <b>Hier komt de <u> tekst </u> van de pagina.</b> </p>
..
</body>

Zoals u ziet is het mogelijk om verschillende elementen in elkaar te gebruiken.
Zorg er steeds voor dat alle elementen juist geneste zijn:

Dit wil zeggen dat elk element dat u open doet (<u>) ook weer moet gesloten worden (</u>) en als u eerst een <p> open doet moet u deze weer als laatste sluiten, <b> als 2de, dus als voorlaatste terug sluiten (</b>),.... 

>> IMG: afbeeldingen

Like Us..

  Share/Bookmark

Nieuws

  Welkom bij WebScript.be
  Binnenkort meer nieuws ...

Partners

Good Stuff

  pspad Test your Internet connection speed at Speedtest.net